FreeStyle Libre (bij gebruik van de app)

Als je scant met je telefoon, wordt deze uitgelezen door middel van LibreView. Je kunt op twee manieren de app koppelen aan Diaboss:

  1. Je koppelt zelf de LibreLink-app aan LibreView. Ga hiervoor in de app naar ‘Verbonden apps’ in het hoofdmenu en dan naar ‘LibreView’. Ons praktijk-ID dat je daar moet invullen, is: a6boa76sq40ls8kl. Op deze website wordt dit uitgelegd in een filmpje, onder ‘Stap 3’.
  2. Je arts of diabetesverpleegkundige stuurt een uitnodiging via de mail.

Als je LibreLink-app gekoppeld is aan Diaboss, worden de gegevens vanzelf naar ons gestuurd; je hoeft dus geen upload te doen. De diabetesverpleegkundige of arts kijken alleen naar je upload als je een afspraak hebt.

Het uitlezen lukt niet!

Vul het contactformulier op de website van LibreView in of neem telefonisch contact op via 0800 242 44 00, zij kunnen het beste helpen.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 4 september 2023.