Ik ben huisarts, schoolarts of ander soort verwijzer

Diagnose diabetes

Neemt u bij de verdenking op diabetes altijd direct contact op met Diaboss. Binnen kantooruren (8:30 – 17:00 uur) kunt u bellen naar 020-5108090. Bel buiten kantooruren naar het algemene nummer van OLVG (020-5108911) en vraag naar de dienstdoende arts van Diaboss.

De reden om snel te handelen is dat kinderen met een nog onbehandelde diabetes snel een ketoacidose kunnen krijgen.

Herkennen ketoacidose

Het herkennen van een ketoacidose is moeilijk omdat het weinig voorkomt. Als er eenmaal een ketoacidose is ontstaan, gaat de klinische conditie erg snel achteruit.

Symptomen ketoacidose

  • in een paar dagen verzwakken
  • afvallen
  • braken
  • veel drinken en veel plassen
  • snel ademen
  • buikpijn (lijkend op een ‘acute buik’)
  • coma

Cave telefonische triage

De anamnese bestaat vaak alleen maar uit algemene verschijnselen zoals slap voelen en overgeven, zonder koorts of diarree. Ouders zijn vaak erg ongerust, zij voelen dat er iets niet klopt. De kinderen plassen goed, waardoor u denkt dat het kind niet is uitgedroogd. Vaak melden de ouders niet dat de kinderen al langer veel plassen en veel drinken, doordat dit geleidelijk ontstaat. Er is meestal geen koorts. Door dit alles kan de triagist zich gerust laten stellen. Het zijn snel (binnen enkele uren) ernstig zieker wordende kinderen. Aan diabetes denken, betekent direct een bloedglucose bepalen, via een vingerprik.

Als door Diaboss de definitieve diagnose van diabetes is gesteld, blijft de patiënt onder behandeling bij Diaboss. Uiteraard wordt u periodiek op de hoogte gehouden over de behandeling.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 4 september 2023.