Elektronisch patiëntendossier

Diaboss beschikt over een elektronisch patiëntendossier. Het kind (en ouders) of de jongvolwassene kan inzage krijgen in het eigen dossier. Dit kan via MijnOLVG. De doktersassistenten van Diaboss kunnen u hierbij helpen. Uiteraard is het dossier verder alleen voor het diabetesteam inzichtelijk en is privacy optimaal beschermd.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 4 september 2023.