Diabetes en impact op het gezin

Als een kind of jongvolwassene diabetes heeft, heeft dit impact op het hele gezin. Voor alle gezinsleden geldt dat zij de diabetes op een één of andere manier in het gezinsleven zullen moeten inpassen. Er kunnen verschillen zijn in hoe iemand met de aandoening omgaat. De één zal bijvoorbeeld veel informatie willen opzoeken, de ander niet. Sommige mensen willen er veel over praten, andere mensen willen het er liever niet over hebben. Het kan soms goed zijn het te hebben over de manier waarop je omgaat met diabetes.

Leefregels

Voor de ouders is het belangrijk dat er samen of met anderen nagedacht wordt over hoe het gezin omgaat met de leefregels met betrekking tot de diabetes. Ook is het, net als in alle gezinnen, belangrijk om regels en grenzen te hebben en het kind daarin te ondersteunen of te coachen. Bij het ouder worden, begrijpt het kind ook beter wat diabetes inhoudt en kan het kind meer zelfstandig uitvoeren of benoemen wat hij of zij wil. Deze ontwikkeling naar zelfstandigheid is voor het kind belangrijk. Voor ouders kan het heel spannend zijn om deze zelfstandigheid te begeleiden. Bij Diaboss is het mogelijk hierover in gesprek te gaan.

Gezonde leefstijl

Met diabetes is een gezonde leefstijl belangrijk en er moet altijd veel aandacht zijn voor gezonde voeding, veel beweging en verder zo gezond mogelijk leven. Dit vergt discipline van het kind of de jongvolwassene met diabetes, maar ook van ouders. Het naleven van een gezonde leefstijl gaat een stuk eenvoudiger als het hele gezin meedoet. Bijvoorbeeld door voor het hele gezin gezond te koken in plaats van aparte maaltijden te bereiden, en met elkaar aan lichaamsbeweging te doen. Zo wordt het omgaan met diabetes voor zowel het kind of de jongvolwassene met diabetes als voor de rest van het gezin automatisch een stuk makkelijker. Een bijkomend voordeel is dat het hele gezin actief werkt aan een goede gezondheid.

Oppassen met diabetes

Het is voor ouders vaak lastig om een geschikte oppas met voldoende diabeteskennis te vinden. Stichting D-support helpt ouders/verzorgers bij het vinden van zo’n oppas en geeft scholing aan de oppassers. De oppassers zijn vaak jongvolwassenen met diabetes maar D-support leidt ook mensen op uit de omgeving van het kind, bijvoorbeeld familie en vrienden.

Ga naar de website van D-support voor meer informatie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van Diaboss. Laatst gewijzigd: 4 september 2023.